Monthly Archive: กรกฎาคม 2020

น้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล ออนไลน์

จำนวนเปิดอ่าน 98 ร่วมลงนามถวายพระพร

ถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19 “ปันสุขศิลปากร”

จำนวนเปิดอ่าน 1,662 แบบขอรับถุงยังชีพ “ปันสุขศิลปากร” สู้ภัย COVID-19

1 สิงหาคม 2563 “ทับแก้ว” กวดขันหมวกนิรภัย และวินัยจราจร

จำนวนเปิดอ่าน 163 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิต ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วย ซึ่งปัจจุบันพบว่า 3 ใน 4 ของอุบัติเหตุทางถ...

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนเปิดอ่าน 106

ประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของกองกิจการนักศึกษา

จำนวนเปิดอ่าน 570

x Close

Silpakorn Act