DSA SU NEWS : วันขอบคุณผู้บริโภค

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการวันขอบคุณผู้บริโภค “ตลาดนัดอินดี้ กินฟรี” อ่านเพิ่มเติม “DSA SU NEWS : วันขอบคุณผู้บริโภค”

DSA SU NEWS : ทับแก้ววาไรตี้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยวินัยนักศึกษากองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมศิลปากรลุกภายใต้โครงการทับแก้ววาไรตี้มหาวิทยาลัยสีขาว อ่านเพิ่มเติม “DSA SU NEWS : ทับแก้ววาไรตี้”