Category: ประชาสัมพันธ์

บริการห้องพักช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดให้บริการห้องพักช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 หอพักเพชรรัตน 7 มหาวิทยาลัยศิล...

ศิลปากรทำความเข้าใจผู้ประกอบการระบบ Cashless

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ อาจารย์ปวริส มินา ผู้ช่วยอธ...

นักศึกษาศิลปากรจิตอาสาช่วยงานตรวจข้อสอบธรรมศึกษา

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา...

ศิลปากรรวมใจบริจาคโลหิตวันเเรกคับคั่ง

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบนโยบายให้หน่วยอนามัย กองกิจการนักศึ...

นักศึกษาศิลปากรบริการจิตอาสาเขียนภาพเหมือนในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองกิจการนักศึกษา...

ศิลปากรชวนบริจาคโลหิต ศิลปากรรวมใจให้โลหิต ต่อชีวิตปวงประชา ครั้งที่ 9 “Silpakorn Give Blood Save Life”

    ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตกับโครงการศิลปากรรวมใจให้โลหิต ต่อชีวิตปวงประชา ครั้งที่ 9 “Silpakorn Giv...

x Close

Silpakorn Act